Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

                      SuPer Härmänmaan ao nro. 302

                      Toimielimet:

                                                                 Hallitus:

                                                                Syyskokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja uudet

                                                                 hallituksen jäsenet joka toinen vuosi. Seuraavat valinnat                                                                                    

                                                                 tehdään syksyllä 2018. Hallitus valitsee keskuudestaan                    

                                                                 varapauheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja                                                                       

                                                                 jäsenrekisterihoitajan. Taloudenhoitaja voi olla hallituksen                                                            

                                                                 ulkopuoleltakin. Syyskokous valitsee toiminnantarkastajat.                                                          

                                                                 Ammattiosaston hallitukseen valitaan pj:n lisäksi vähintään                                                          

                                                                 kuusi jäsentä, sekä varsinaiselle jäsenelle yksi varajäsen.

                                                                 Hallituksen kokoukseen kutsutaan varsinaiset jäsenet ja

                                                                 luottamusmiehet, varajäsenillä on osallistumisoikeus, mutta

                                                                 sanavaltaa heillä on vain ollessaan varsinaisen jäsenen sijalta

                                                                 kokouksessa.

                      Jäsenistö:

                                                                 Härmänmaan perushoitajat, lähihoitajat, vastaaottoavustajat ja

                                                                 kodinhoitajat sekä muut jäsenet työskentelevät Kuntayhtymä                                                      

                                                                 Kaksineuvoisen alueella, Kauhavan kaupungissa ja Evijärven ja                                                   

                                                                 Lappajärven kunnissa. Pyrimme huomioimaan jokaisen                                                                                      

                                                                 ammattiosastoon liittyvän uuden jäsenen tervetuliaskortilla.                                                         

                                                                 Eläkkeelle jäävän muistamisesta huolehtivat tämän

                                                                 työkaverit (viiri, Härmänmaan ao:n tekstillä varustettu                                                                                       

                                                                 pyyheliina ja kortti). 50 v muistaminen on Härmänmaan ao:n                                                       

                                                                 tekstillä varustettu pyyheliina ja 60 v muistaminen on kortti.                                                        

                                                                 Jäsenrekisterinhoitaja huolehtii 50- vuotislahjan toimittamisen                                                      

                                                                 ja 60v kortin postittamisen.

                                            Kokoukset:  

                                                                 Järjestetään sääntöjen määräämät kevät- ja syyskokous sekä

                                                                 mahdollisia ylimääräisiä kokouksia. Hallituksen kokouksia

                                                                 pidetään tarpeen mukaan.

                                            Koulutustoiminta:

                                                                 Hallituksen jäseniä koulutetaan mahdollisuuksien ja tarjolla

                                                                 olevien koulutusten mukaan. Pyritään osallistumaan liiton ja

                                                                 piirin järjestämiin koulutuksiin. Kannustetaan hallituksen

                                                                 jäseniä osallistumaan SuPerin järjestämiin toimihenkilö- ja

                                                                 edunvalvontakoulutuksiin, sekä yhdydjäseniä yhdysjäsenkoulu-

                                                                 tuksiin.

                                            Edunvalvonta:

                                                                On pääluottamusmies, varapääluottamusmies ja alueelliset

                                                                 luottamusmiehet, jotka valitaan Kauhavalle,  Evijärvelle ja               

                                                                 Kortesjärvelle yhteiseksi luottamusmieheksi samoin Härmien

                                                                 alueelle.                                                         

                                                                 Osallistutaan edunvalvontaa koskeviin tilaisuuksiin ja tehdään

                                                                 oma työ tutuksi ja arvostetuksi.                                         

                                            Tiedotustoiminta:

                                                                 Jokainen hallituksen jäsen on velvollinen tiedottamaan omalla

                                                                 työpaikallaan kokouksissa ilmenneistä asioista. Yhdysjäsenasiat

                                                                 pidetään ajan tasalla, tällä hetkellä yhdysjäseniä on 42.

                                                                 Yhdysjäsenet ilmoittavat liitolta tulleet asiat jäsenistölle.

                                                                 Hallituksen kokouksen esityslistat lähetetään sähköpostitse

                                                                hallituksen jäsenille, varajäsenille ja luottamusmiehille. Kaikki

                                                                 voivat kommentoida esityslistoja etukäteen, kommentit otetaan

                                                                 huomioon hallituksen kokouksessa.

                                                                 Kokouksen jälkeen lähetetään pöytäkirjat tiedoksi varsinaisille

                                                                 ja varajäsenille, luottamusmiehille ja yhdysjäsenille.

                                                                 Ammattiosasto käyttää tiedonkulkuun sekä sähköpostia että

                                                                 reittipostia ja postia.Syys- ja kevätkokouskutsut julkaistaan

                                                                 SuPerin lehdessä sekä ammattiosaston nettisivuilla.

                                                                 Ammattiosaston omia kotisivuja pyritään käyttämään

                                                                 tiedotuksessa hyväksi mahdollisimman paljon.

                                            Varainhankinta:

                                                                 Liitosta saatavat jäsenmaksupalautteet ja omat                               

                                                                 myyntitempaukset ja tapahtumat.                                                           

                                            Yhteydet SuPerin liittoon:

                                                                 Liittovaltuuston ja liittohallituksen jäseniä pyritään kutsumaan

                                                                 esim. hallituksen kokouksiin kertomaan uusista ja

                                                                 ajankohtaisista asioista. Osallistutaan liiton järjestämiin

                                                                jäseniltoihin. Anne Kniivilä on liiton edustajiston jäsen.

                                            Virkistystoiminta:

                                                                Järjestämme pikkujoulun ja mahdolllisia muita tapahtumia,

                                                                 joilla pyritään lisäämään SuPerin tunnettavuutta.

 

                                            Kauhavalla 5.11.2018

                                            _______________________________________

       

                                            Maarit Lunnas ammattiosaston sihteeri